181115 niepodleglosc

181115 niepodleglosc

11. listopada delegacja uczniów naszej szkoły – wraz z pocztem sztandarowym, wzięła udział w uroczystościach miejskich, które rozpoczęły się w Alei Sienkiewicza od złożenia kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza oraz przed pomnikiem błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Potem nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych i uczestników na Plac Biegańskiego. Tam właśnie świętowaliśmy stulecie odzyskania niepodległości. Na żywo zostaliśmy zapoznani z kartami historii przedstawiającymi drogę Polski ku niepodległości: „Śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie”, wyświetlonymi na murach ratusza. Uczestniczyliśmy w Apelu Pamięci, złożeniu kwiatów przed pomnikiem Marszalka Józefa Piłsudskiego oraz prezentacji uzbrojenia okresu międzywojennego, pochodzącego ze zbiorów częstochowskich kolekcjonerów.

Delegacja naszej szkoły to: Aleksandra Bąkiewicz, Patrycja Jackowska , Magdalena Naumik, Julia Nocuń, Katarzyna Pacak, Weronika Swodczyk, Jakub Stobiecki, Mateusz Sykuła, Milena Sznober, Kamila Tkaczyk, Adam Wielgórka, Aleksandra Witek, Patrycja Wręczycka.

[widgetkit id=384]