Autor: Ewa Bogdał

— — — — — — — — — — — — — — —

10 maja 2024 r. o godzinie 13.00 w Szkole Podstawowej nr 29 miała miejsce uroczysta gala podsumowująca Ogólnopolski konkurs piosenek patriotycznych związanych z wolnością „Wolność zaklęta w piosence” – IV edycja  pod honorowym patronatem Prezesa Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” p. Dariusza Bonisławskiego i Prezydenta Miasta Częstochowy p. Krzysztofa Matyjaszczyka oraz IV Powiatowy konkurs Szkolnych Klubów Wolontariatu „Skrzydła Aniołów” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy p. Krzysztofa Matyjaszczyka oraz Dyrektora Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach p. Anny Muzyki. Celem pierwszego  konkursu  było ukazanie miłości i szacunku do Ojczyzny poprzez zaprezentowanie przez uczestników własnej aranżacji utworów patriotycznych, natomiast w drugim konkursie zadaniem grup wolontariackich było udokumentowanie i  przedstawienie  podejmowanych przez nie  działań.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością: p. Piotr Bilnik – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach delegatura w Częstochowie, p. Rafał Piotrowski – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy oraz Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oddział w Częstochowie, p. Katarzyna Centkowska-Wydmuch – Kierownik Referatu Organizacji Oświaty UM Częstochowy, Dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” reprezentowały panie Urszula Mielczarek i Agnieszka Krawczyk –  nauczyciele konsultanci Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Wśród zaproszonych gości byli także: p. Rafał Ostrowski – Dyrektor Szkole Podstawowej nr 38 im. Ludwika Zamenhofa w Częstochowie, p. Ewa Maj – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie, p. Edyta Książek – Wiceprezes Zarządu Oddziału  ZNP w Częstochowie, p. Ewa Powroźnik – Prezes Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza, p. Przemysław Kowalski – koordynator wolontariatu i animacji lokalnej Fundacji Oczami Brata, p. Piotr Skuza – nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej nr 38 im. Ludwika Zamenhofa w Częstochowie. Przemawiający goście  p. Piotr Bilnik oraz p. Rafał Piotrowski  wyrazili uznanie, dla podjętego przez grono SP 29 przedsięwzięcia. Zarówno ze względu na cele przyświecające organizowanym  konkursom, jak i na poziom  samej uroczystości podsumowującej.

Tegoroczną galę podsumowującą konkursy organizowane przez naszą szkołę rozpoczął  układ taneczny w wykonaniu szkolnego zespołu.

Powiewające w tańcu biało – czerwone wstążki przymocowane do dłoni tancerzy wprowadziły zebranych w sali gości w odpowiedni klimat, nim jeszcze rozpoczęła się część oficjalna. Dopełnieniem była z pewnością symboliczna dekoracja, której głównym punktem, charakterystycznym już dla majowej gali był biały orzeł na tle czerwonego serca. W tym roku w otoczeniu czerwonych maków, by upamiętnić 80. rocznicę Bitwy pod Monte Casino.

Po takim wstępie wprowadzony został sztandar i  odśpiewany hymn, przy szczególnym udziale trzecioklasistów. Następnie  głos zabrała Pani Dyrektor, która przywitała gości, wyrażając jednocześnie radość z ich przybycia i dumę z tego, że to właśnie w naszej szkole po raz kolejny odbywa się gala, nie tylko podsumowująca organizowane przez placówkę konkursy, ale przede wszystkim promująca patriotyzm, kultywowanie tradycji, uwrażliwienie na potrzeby innych oraz dążenie do wiedzy i samorozwoju. Pani dyrektor wyrazy wdzięczności wyraziła również w związku z objęciem naszych konkursów honorowymi patronatami, dzięki którym nasze konkursy zyskują na znaczeniu.

Kolejnym punktem programu była część artystyczna, a właściwie żywa lekcja historii w nowoczesnym wykonaniu. Wiedzę o Konstytucji 3 maja zaprezentowali aktorzy w strojach z epoki, natomiast nowoczesna forma relacji na żywo dodała niezwykłej dynamiki, poprzez wrażenie aktualności rozgrywających się przed oczami widzów zdarzeń. Odpowiednio dobrana muzyka, przerwa na reklamy czy lista przebojów sprawiły, że nie tylko znawcy i miłośnicy historii obejrzeli spektakl z dużym zainteresowaniem.

Po części artystycznej nadeszła pora uhonorowania zwycięzców konkursów. Aby przybliżyć gościom poziom i zaangażowanie uczestników obu konkursów, wykonania wokalne oraz działania  SKW zostały zaprezentowane w formie pokazu multimedialnego.  O wręczenie zwycięzcom dyplomów i nagród  w konkursie „Wolność zaklęta w piosence” zostali poproszeni p. Rafał Piotrowski – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy oraz prezes stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oddział w Częstochowie oraz p. Piotr Bilnik – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach delegatura w Częstochowie,natomiast laureatom konkursu „Skrzydła Aniołów” statuetkę i dyplomy wręczyli pan Piotr Bilnik oraz p. Katarzyna Centkowska-Wydmuch – Kierownik Referatu Organizacji Oświaty UM Częstochowy.

Nie zabrakło również podziękowań dla nauczycieli-opiekunów, przygotowujących swoich podopiecznych do  konkursów.

Obecni na gali przedstawiciele komisji konkursowych otrzymali dyplomy podziękowania za dokonanie oceny nadesłanych prac.

Wyrazy wdzięczności trafiły do grona pedagogicznego zaangażowanego w całe przedsięwzięcie, począwszy od przeprowadzenia konkursów, po organizację gali i dbałość o najdrobniejsze szczegóły.  Dyrekcja Szkoły podziękowała koordynatorowi p. Renacie Gajdzie, pani Katarzynie Głębiewskiej czuwającej nad częścią artystyczną, p. Magdalenie Kmieć -Zalewskiej za przygotowanie dekoracji, p. Monice Itczak za oprawę muzyczną, p. Małgorzacie Wacheckiej za przygotowanie zespołu tanecznego oraz pozostałym  zaangażowanym w uświetnienie gali:  p. Ewie Bogdał, p. Agnieszce Kalecie, p. Joannie Bromek, p. Marioli Szymurskiej – Kałmuk, p. Katarzynie Swodczyk, p. Ewie Krajewskiej, p. Małgorzacie Janiszewskiej,  p. Agnieszce Kuli, p. Bożenie Charubie- Jędryszczak, p. Bożenie Kukli p. Wioletcie Kotlarskiej – Drewniak, p. Kseni Turniak, p. Przemysławowi Tomzie, p. Jakubowi Kościelnemu.

Na scenę zostali zaproszeni wszyscy uczniowie biorący udział w gali, by raz jeszcze mogli usłyszeć zasłużone brawa.
Taniec: Nadia Ulman, Nikodem Trąbczyński, Małgorzata Słomka, Julia Warzyszyńska, Zuzanna Zawieja, Mira Zimny, Barbara Kuścik, Natalia Hornik, Natasza Kowolik, Zofia Solus, Monika Kowalczyk;

Przedstawienie: Alicja Erdman, Martyna Jachowicz, Marcel Jabłoński, Emilia Wielgopolan, Natalia Dobosz, Sebastian Kostrzewa, Michał Rogala, Emil Majcherczyk, Igor Osuchowski, Szymon Kuczyński, Zofia Soboniak, Patrycja Swodczyk, Oskar Bidziński, Aleksander Tomzik, Zofia Sitek, Igor Nowak, Zofia Sitek, Igor Nowak.

Konferansjerka: Gabriela Kosela, Julia Nocuń;

Chórek: Hanna Karoń, Oliwia Lech, Anna Kuścik, Klara Dudek, Liliana Kwiatkowska, Gaja Misiak, Nikola Nowodzińska, Pola Stacherczak, Grażyna Zimny, Gabryela Kozieł, Julia Noworucka, Natalia Siulczyńska, Wiktoria Kula, Antonina Kołczyk, Natalia Cierpiał;

Poczet sztandarowy: Mikołaj Sypek, Laura Olszewska, Oliwia Kałuża;

Opieka nad sprzętem: Michał Rogala, Igor Osuchowski;

Chór: klasy 3a, 3b;

Wprowadzanie gości: chłopcy i dziewczęta z klasy 8a.