171214 dbi

171214 dbi

16 lutego w naszej szkole odbyło się uroczyste podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu „Serfuj i szanuj innych w sieci – lepszy Internet zaczyna się od Ciebie” pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Częstochowy.

Społeczność szkolną w tym dniu zaszczycili swą obecnością: p. Agnieszka Banasik – Inspektor Wydziału Edukacji UM Częstochowy, p. Tomasz Gajewski – podinspektor ze Straży Miejskiej w Częstochowie, p. Magdalena Celeban – Prezes Fundacji Niech Się… Dzieje, koordynator działań GIODO w Częstochowie, nauczyciel Zespołu Szkół Samochodowo Budowlanych w Częstochowie, p. Paweł Guzikowski – konsultant ds. technologii informacyjnej w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia w Częstochowie, p. Sylwia Kurcab – konsultant ds. edukacji artystycznej w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia WOM w Częstochowie oraz laureaci, którzy na uroczystość przybyli wraz z opiekunami.

Głównymi celami konkursu było propagowanie zasad bezpieczeństwa i przestrzeganie przed zagrożeniami związanymi z użytkowaniem Internetu, kształtowanie właściwych postaw moralnych oraz promowanie działań na rzecz zapobiegania przemocy wśród dzieci, rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną, a także wzmocnienie wśród uczniów wiary we własne umiejętności i zdolności.

Konkurs polegał na przygotowaniu plakatu w dowolnym programie graficznym na temat zawarty w tytule konkursu. Wpłynęło prawie 100 prac z terenu całego kraju. Nagrody zostały przyznane w trzech kategoriach wiekowych: I-III, IV-V i VI-VII.

Komisja w składzie: przewodnicząca: p. Iwona Nędzyńska-Mól – wicedyrektor szkoły, koordynatorka i inicjatorka konkursu, członkowie: p. Magdalena Celeban, p. Paweł Guzikowski, p. Sylwia Kurcab, p. Alina Witczak (nauczyciel plastyki w SP 29) wyłoniła następujących zwycięzców:

W kategorii klas I-III:

  • I miejsce – Alicja Dryja, Szkoła Podstawowa w Sadlnie, opiekun: Lilianna Matela-Dryja,
  • II miejsce – Weronika Srogosz, Szkoła Podstawowa nr 31 w Częstochowie, opiekun: Małgorzata Prauzner,
  • III miejsce – Wiktoria Wanat, Szkoła Podstawowa w Zasowie im. Rodziny Łubieńskich, opiekun: Anna Król.

W kategorii klas IV-V:

  • I miejsce – Natalia Wurszt, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Przystajni, opiekun: Bartłomiej Antczak,
  • II miejsce – Bartłomiej Drabent, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Częstochowie, opiekun: Magdalena Kluźniak,
  • III miejsce – Aleksandra Sak, Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Zespole Placówek Oświatowych w Pomykowie, opiekun: Barbara Batóg.

W kategorii klas VI -VII:

  • I miejsce – Magdalena Krawczyk, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Sułoszowej, opiekun: Renata Guzik,
  • II miejsce – Julia Biłek, Szkoła Podstawowa nr 7 im. 1000- lecia Państwa Polskiego w Czeladzi, opiekun: Lidia Królik,
  • III miejsce – Julia Sławek, Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku, opiekun: Małgorzata Sławek,
  • III miejsce – Jakub Kukułka, Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Zespole Placówek Oświatowych w Pomykowie, opiekun: Barbara Batóg.

Nagrody główne dla laureatów zasponsorowała Rada Rodziców przy SP 29, a gadżety promujące miasto Częstochowę zostały ufundowane przez Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy oraz Fundację Niech Się… Dzieje.

Nauczyciele odpowiedzialni: p. Iwona Nędzyńska-Mól, p. Iwona Knysak,  p. Jakub Kościelny,  p. Ewa Krajewska, p. Ewa Latos, p. Barbara Trajdos.

Specjalne podziękowania dla p. Renaty Gajdy, p. Barbary Goli oraz p. Agnieszki Kalety, które czynnie włączyły się w obchody Tygodnia Bezpiecznego Internetu w naszej szkole.

Mówi o nas :

> http://fiat.fm/info/rozstrzygniecie-konkursu-szanuj-innych-w-sieci/

[widgetkit id=279]