Autor: Małgorzata Wachecka

— — — — — — — — — — — — — — — — —

“Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.”

Janusz Korczak, twórca powyższych słów twierdził, że „dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil. Jedną z takich chwil była niewątpliwie uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która odbyła się w naszej szkole 14 października.

O godzinie 10.45 w sali gimnastycznej zebrała się cala społeczność szkolna.

Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu Hymnu, głos zabrała Pani Dyrektor Iwona Nędzyńska-Mól, nawiązując do słów Janusza Korczaka oraz do misji, jaką każdy nauczyciel w swej pracy zawodowej pragnie spełnić. Po przemówieniu nastąpiło uroczyste wręczenie nagród nauczycielom za wieloletnie osiągnięcia. Następnie głos zabrali uczniowie i uczennice klas 6a, 4b oraz 4c. Zaprezentowali humorystyczne przedstawienie pt. „Awans zawodowy”. Tym razem wcielili się w rolę nauczycieli, którzy pod czujnym okiem Komisji prezentowali swoje mocne strony, aby mieć szansę na awans. Następnie odśpiewali wzruszającą „Potęgę ciekawości”, która odzwierciedla wszystkie pragnienia ludzkie, dotyczące edukacji – misji realizowanej przez nauczyciela oraz znalezienie przez ucznia autorytetu, który pomoże dokonać odpowiednich decyzji w życiu.

Na zakończenie Pani Dyrektor podziękowała uczniom za wspaniały występ oraz nauczycielom za przygotowanie uroczystości.