Autor: Małgorzata Wachecka

— — — — — — — — — — — — — —

Poloneza czas zacząć!

6 maja w południe nasi uczniowie klas VIIc i VIIIa mieli wyjątkową okazję zaprezentować się w narodowym tańcu, jakim jest polonez. Uroczystość odbyła się z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Organizatorem wydarzenia był Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy oraz Szkoła Podstawowa nr 14 im. H. Sienkiewicza w Częstochowie. W tej szczególnej ceremonii brało udział 35 szkół podstawowych. Z każdej szkoły wyznaczono 5 par. Młodzież wraz z zastępcą Prezydenta Miasta Częstochowy Piotrem Grzybowskim, Panem Naczelnikiem Wydziału Edukacji Rafałem Piotrowskim oraz Dyrektorami szkół przeszli cały Plac Biegańskiego w uroczystym korowodzie. Po zakończeniu poloneza, uczniowie z SP14 przedstawili pokaz tańców ludowych w oryginalnej oprawie muzycznej.

Konstytucja 3 maja została uchwalona w 1791 roku i była to ustawa regulująca ustrój prawny monarchii dziedzicznej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i obowiązywała w kraju przez 14 miesięcy. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie.