160325 dzien otwarty

160325 dzien otwarty

Od 20 kwietnia 2017 roku rozpoczyna się nabór uczniów do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2017/18. Rekrutacja dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły oraz tych spoza obwodu.

Nabór do klas I szkół podstawowych będzie odbywał się z wykorzystaniem systemu elektronicznego, według kryteriów zawartych w UCHWALE NR 501.XXXVI.2017 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 23 lutego 2017 r.

Udostępnienie oferty oraz otwarcie strony internetowej dla rodziców nastąpi 20 kwietnia 2017 r. o godz. 9:00. Zamknięcie systemu nastąpi 12 maja 2017 r. o godz. 15.00. Jeśli rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia zgłoszenia/wniosku, musi zgłosić się do szkoły podstawowej w obwodzie. Dalszych informacji udzieli sekretariat szkoły i pedagog szkolny.

Link do strony logownia - nabór

Dokumenty potrzebne do rekrutacji można pobrać w zakładce: O szkole - Dokumenty do pobrania