170811 zebranie org

170811 zebranie org

Dyrektor szkoły serdecznie zaprasza Rodziców uczniów klas pierwszych na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w czwartek
27 sierpnia 2020r. o godz. 17.00 w sali gimnastycznej.

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne zebranie będzie przebiegało z zachowaniem reżimu sanitarnego. Osoby wchodzące do szkoły zobowiązane są zdezynfekować ręce oraz mieć zasłonięte usta i nos. W spotkaniu może uczestniczyć tylko jeden rodzic dziecka.

W przypadku pojawienia się nowych wytycznych związanych z COVID-19 spotkanie może zostać odwołane, o czym zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie i poprzez stronę internetową szkoły.