zebranie

zebranie

We wtorek 29 maja zapraszamy Rodziców klas I-III na zebrania, podczas których wychowawcy klas omówią przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz oceny zachowania.

Godz. 16:30

  • Ic – p. Ewa Krajewska – sala 009
  • III c – p. Dorota Wójcik – sala 105
  • II a – p. Marzena Wyporkiewicz-Poterek – sala 102
  • III a – p. Małgorzata Złotorowicz – sala 106

Godz. 17:00

  • III b – p. Bogumiła Skubała – sala 107
  • I a – p. Bożena Jędryszczak-Charuba – sala 010
  • III c – p. Maria Izabela Gadnicka – sala 011

p. Sylwia Jura – nieobecna