190628 zakonczenie roku2

190628 zakonczenie roku2

Środa – 19 czerwca – to ostatni dzień roku szkolnego. Zakończenie dla klas IV-VII rozpoczęło się o godz. 9:00 wprowadzeniem sztandaru naszej szkoły i odśpiewaniem hymnu Polski. Następnie do uczniów, nauczycieli i rodziców zwróciła się dyrektor szkoły – Pani Iwona Nędzyńska – Mól. Podsumowała kończący się rok szkolny, zwróciła uwagę na sukcesy uczniów oraz wygrane przez naszą szkołę konkursy. Ciepłe słowa skierowała do rodziców, dziękując im za zaangażowanie w życie szkoły. Szczególne podziękowania skierowała do Państwa Urbanowiczów, Pani Barbary Witowskiej i Pana Krzysztofa Pacuda.

Kolejnym punktem programu było wręczenie nagród książkowych dla uczniów kl.IV-VII, którzy w mijającym roku szkolnym uzyskali średnią ocen powyżej 4.75 i zachowanie wzorowe lub bardzo dobre. Był to bardzo radosny moment dla wyróżnionych dzieci i ich rodziców.

Na zakończenie uczniowie z klasy VIIa przestawili krótki program artystyczny. Humorystyczne wiersze o wakacyjnej tematyce oraz pięknie zaśpiewana piosenka wprawiły wszystkich uczniów i pracowników szkoły w letni nastrój. Uroczystość poprowadziła uczennica z kl.VIIb – Zosia Wojtkowiak. 

Uroczystość przygotowały: p.K. Głębiewska, p.D Szlubowska, p.E. Niewczas i p.M.Małek.

[widgetkit id=457]