210516 konkurs historia

210516 konkurs historia

Zapraszamy uczniów klas 6 Szkoły Podstawowej nr 29 w Częstochowie do udziału w konkursie matematyczno - historycznym.


Cele konkursu:

  • rozwijanie zainteresowań uczniów
  • popularyzowanie wiedzy historycznej i umiejętności matematycznych
  • kształcenie umiejętności operowania wiedza międzyprzedmiotową
  • pobudzenie wyobraźni i kreatywności

Zasady uczestnictwa:

  • konkurs kierowany jest do uczniów klas 6 Szkoły Podstawowej nr 29 w Częstochowie
  • konkurs będzie przeprowadzony w formie zdalnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej: Teams
  • termin konkursu: 21 maja 2021r  godz. 14.00,
  • organizatorami konkursu są nauczyciele matematyki
  • udział w konkursie należy zgłosić nauczycielowi matematyki do 19 maja 2021r.
  • ogłoszenie wyników: strona internetowa szkoły - maj 2021r,


SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE