171107 konkurs ang

171107 konkurs ang

Uczniów, klas VI-VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum, zainteresowanych historią, kulturą i zwyczajami krajów anglojęzycznych zapraszamy do sprawdzenia swojej wiedzy w Wewnątrzszkolnym Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych.

Organizatorzy:
Nauczyciele języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie

Termin:
04.12.2017 r. (poniedziałek), godz. 8:00 sala 111

Miejsce:
Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie

Cele konkursu:

  • Pogłębienie wiedzy uczniów na temat krajów anglojęzycznych.
  • Otwartość do dzielenia się własną wiedzą i własnymi doświadczeniami.
  • Rozwijanie poczucia dumy z osiąganych wyników.
  • Rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur.
  • Kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji z różnych źródeł (Internet, prasa, książki, TV)

Regulamin:

  • Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas VI-VII szkoły podstawow oraz II i III gimnazjum.
  • Zadania konkursowe dotyczą ogólnej wiedzy o Zjednoczonym Królestwie, Stanach Zjednoczonych, Irlandii, Kanadzie i Australii (historia tych krajów, ich kultura, polityka, zwyczaje, geografia, święta, ciekawostki).
  • Uczniowie rozwiązują test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań, w których tylko jedna odpowiedź jest prawdziwa.
  • Przewidywane są 3 nagrody główne oraz dyplomy dla każdego z uczestników.
  • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 18 grudnia 2017.

Zapisy w terminie do 27 listopada 2017 r.
u nauczycieli jęz. angielskiego