170203 akcja

170203 akcja

Wszystkich czytelników i sympatyków książek zapraszamy do włączenia się w akcję „Podaruj książkę”. Jej celem jest wzbogacenie księgozbioru biblioteki szkolnej o ciekawe pozycje książkowe. Jeżeli przeczytałeś lektury lub książki, które warto polecić innym – przynieś je do szkoły. Wystarczy nawet jedna uwolniona książka z własnej kolekcji. Przekazane książki będą służyć innym czytelnikom.
Regulamin akcji:
Akcja rozpoczyna się z dniem ogłoszenia i trwa do końca roku szkolnego 2016/2017.
W ramach akcji do szkoły można przynieść lektury, literaturę piękną, literaturę popularnonaukową itp., przeznaczoną dla czytelników szkoły podstawowej
Stan książek powinien być dobry. Mile widziana dedykacja od darczyńcy dla szkoły, własnoręcznie wpisana na wewnętrznej okładce lub pierwszej stronie książki. Najlepiej, gdyby to były książki wydane po 2000 roku.
Książki składujemy w koszu wiklinowym, specjalnie przeznaczonym na akcję, znajdującym się przy wejściu do szkoły.

Za wszystkie książki już dziś serdecznie dziękujemy.

Ewentualne pytania proszę zgłaszać do koordynatora akcji pani Iwony Górawskiej.