190506 wieczornica

190506 wieczornica

4.04.2019r. w naszej szkole rozbrzmiewały pieśni patriotyczne wykonane przez uczniów klas: Ia, IIa. Historia Polski została przez najmłodszych uczniów wyśpiewana na podstawie utworów patriotycznych powstałych przed wybuchem Powstania Warszawskiego i w jego trakcie. Słowa i muzyka tych utworów były tworzone przez uczestników walk o wolną Polskę. Ostatnią część  koncertu wypełniły współczesne pieśni patriotyczne. „Niepodległa, Niepokorna zawsze była, będzie, jest” – dopóty, dopóki żyć będzie w nas.

Honorowi goście: Druh Jędrzej Moderski – Harcerz Szarych Szeregów, Żołnierz Armii Krajowej wraz z małżonką Panią Sabiną Moderską, Pułkownik Józef Sowa – Prezes Stowarzyszenia Poszkodowanych przez III Rzeszę Niemiecką w Częstochowie, Pani Jadwiga Szostak, Druhna Beata Bielecka – członek Zarządu Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Częstochowie wysłuchali koncertu ze wzruszeniem.

Po koncercie w sali zaległa cisza, pomimo że była ona wypełniona po brzegi. Z zapartym tchem słuchaliśmy opowieści Druha Jędrzeja Moderskiego i Pułkownika Józefa Sowy o ich działalności w czasie II wojny światowej. Pani wicedyrektor Izabela Bartel – Adamczyk, zebrani nauczyciele, rodzice, uczniowie wszyscy zapamiętamy tę lekcję historii.

Bardzo dziękujemy wszystkim rodzicom zaangażowanym w przygotowanie koncertu.

Do zobaczenia za rok!

Organizatorzy: Maria – Izabela Gadnicka, Bożena Jędryszczak – Charuba.

[widgetkit id=431]