Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest 14 października w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, którą w 1773 roku utworzono z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Obchodzony w Polsce od 1972 roku, najpierw został ustanowiony jako Dzień Nauczyciela, a od 1982 roku, na mocy ustawy Karty Nauczyciela, przyjął obecną nazwę.

W tym  dniu w naszej szkole  panowała świąteczna atmosfera. Wszyscy uczniowie klas pierwszych ubrani w stroje galowe, wyjątkowo skupieni i poważni znaleźli się w centrum uwagi. Miejsce publiczności zajęli przejęci rodzice oraz goście honorowi: Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta Częstochowy – Pan Dariusz Kapinos, Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatury w Częstochowie – Pani Jolanta Ociepka, Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 32 w Częstochowie – Pani Iwona Bialik, Przewodniczący Rady Dzielnicy Grabówka – Pan Mirosław Kucia – Piekarski, Przewodnicząca Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 29 – Pani Marzena Ułamek, przedstawiciel firmy „Elektrobud”, pomocnik przy realizacji zadania z BO – Pan Krzysztof Pacud.

Sala gimnastyczna zmieniła zupełnie wygląd i przeznaczenie. Miejsce ćwiczących dziewcząt i chłopców zajęli, najważniejsi tego dnia, pierwszoklasiści oraz podziwiająca ich publiczność.   Dzięki  przepięknej dekoracji i  użyciu sprzętu  nagłaśniającego ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów wypadło bardzo uroczyście. Wyjątkowego znaczenia  temu wydarzeniu nadał fakt, że to właśnie w Dniu Edukacji Narodowej przyjęto nowych uczniów do szkolnej rodziny Szkoły Podstawowej nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie. Uczniowie klas pierwszych przygotowywali się do tej uroczystości od połowy września. Uczyli się piosenek, wierszy wytrwale ćwicząc podczas prób.

Święto to było również okazją do uroczystego otwarcia pracowni informatycznej, której modernizacja nastąpiła w ramach Budżetu Obywatelskiego zadanie 553 „Dzielnicowy punkt nauki i integracji międzypokoleniowej w Szkole Podstawowej nr 29 w Częstochowie”.

Uroczystość ślubowania i pasowania rozpoczęła swoim wystąpieniem pani dyrektor – Iwona Nędzyńska – Mól, która ciepło przywitała  uczniów oraz wszystkich przybyłych gości i  rodziców.  Podkreśliła, że pierwszoklasiści  po akcie ślubowania zostaną już oficjalnie przyjęci do społeczności szkolnej. Ciepłe słowa do uczniów klas pierwszych skierował także Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta Częstochowy – Pan Dariusz Kapinos, który podziękował dzieciom za zaśpiewanie czterech zwrotek hymnu „Mazurek Dąbrowskiego” oraz podziękował dyrekcji szkoły, gronu pedagogicznemu i rodzicom za zaproszenie i możliwość uczestniczenia w tak niezwykle radosnej i podniosłej chwili z życia szkoły. Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatury w Częstochowie Pani Jolanta Ociepka gorące słowa podziękowania za zaproszenie skierowała do dyrektora szkoły oraz rodziców. Następnie życzyła pierwszoklasistom powodzenia, sukcesów, miłych i pogodnych chwil oraz wiele radości z przebywania w społeczności Szkoły Podstawowej nr 29 im. Królowej Jadwigi.

W podniosłej atmosferze uczniowie ślubowali na poczet sztandarowy godnie reprezentować szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani Dyrektor dokonała pasowania  na ucznia. Wypowiadając słowa: „Pasuję Cię na ucznia…” – dotykała symbolicznym ołówkiem  – jak czarodziejską różdżką, ramion swoich podopiecznych. Potwierdzeniem przyjęcia w poczet uczniów było wręczenie uczniom legitymacji – pierwszego dokumentu ucznia oraz pamiątkowych dyplomów, którego dokonali Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty pani Jolanta Ociepka i Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta Częstochowy pan Dariusz Kapinos.

Po burzy oklasków dla pełnoprawnych uczniów naszej szkoły, kiedy sztandar opuścił już salę i zakończyła się część oficjalna uroczystości, pierwszoklasiści mogli wreszcie popisać się swoimi  umiejętnościami artystycznymi. W odświętnych strojach, w granatowych biretach na głowach i przypinkach ,,Pasowanie na pierwszoklasistę” pełni radości i entuzjazmu zaśpiewali piosenki, recytowali wiersze. Wzięli również udział w części artystycznej poświęconej otwarciu nowej pracowni informatycznej i wykazali się sporą wiedzą na temat bezpiecznego korzystania z komputera. Ich słowa były doskonałym tłem dla występu dziewcząt, których układ taneczny w sposób obrazowy i niezwykle sugestywny uświadomił widzom, że korzystanie z internetu jest zarówno dobrodziejstwem, jak i zagrożeniem.

Prowadzący – Olga i Aleksander  życzyli Pierwszakom sukcesów w nauce oraz zapewniali o pomocy i opiece starszych koleżanek i kolegów. Do życzeń dołączyli się również zaproszeni goście oraz rodzice, którzy podziękowali pani Dyrektor za przyjęcie ich dzieci do społeczności szkolnej oraz docenili wspaniałą współpracę i komunikację w relacjach z dyrektorem szkoły i wychowawcami klas pierwszych.  Dla swoich pociech zorganizowali ,,słodkie” upominki.

Po częściach oficjalnej i artystycznej nadeszła chwila uroczystego otwarcia sali informatycznej. Pani Dyrektor, zaproszeni goście, przedstawiciele trójek klasowych oraz  pierwszoklasiści z wychowawcami  skierowali swoje kroki do  pięknej i nowoczesnej  sali informatycznej.  Tu nastąpił moment przecięcia wstęgi przez panią Dyrektor, zaproszonych gości oraz reprezentantów klas pierwszych: Wiktorię i Filipa. Radość z pozyskania nowoczesnej pracowni podkreślona została występem wokalnym Elizy Xerxy.

Ten dzień na długo zostanie w pamięci pierwszoklasistów, a pracownia informatyczna z nowoczesnym sprzętem zapewne pomoże uczniom odkryć, że poza grami, komputer daje wiele innych możliwości.

To była naprawdę piękna uroczystość, która z pewnością zapadnie w pamięć nie tylko głównym bohaterom, ale także wszystkim uczestnikom. Wychowawcy klas pierwszych składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób  przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.