Autor: Barbara Rek

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

W dniu 14 listopada miało miejsce w naszej szkole niecodzienne wydarzenie. W ramach wizytacji kanonicznej Parafii św. Franciszka z Asyżu, naszą placówkę odwiedzili: ks. bp. Andrzej Przybylski i proboszcz parafii ks. prał. Roman Szecówka. Odbyło się spotkanie dyrekcji, przedstawicieli grona pedagogicznego i pracowników szkoły, podczas którego ksiądz biskup wyraził wdzięczność za trud i poświęcenie, jakie nauczyciele wkładają w wychowanie młodego pokolenia. W ramach wizyty ksiądz biskup spotkał się także z uczniami klasy VI B. Podczas tej krótkiej katechezy bp. Andrzej mówił, jak ważne jest zdobywanie wiedzy o świecie, o Bogu. Mówił również o znaczeniu modlitwy w życiu chrześcijanina, gdyż to właśnie podczas modlitwy jest budowana i rozwijana przyjaźń z Bogiem. Słowa skierowane do uczniów na pewno dostarczyły im zachęty do ożywienia wiary i ciągłej pracy nad sobą. Ksiądz biskup wniósł w mury naszej szkoły wiele ciepła, życzliwości i serdeczności. Dziękujemy i zapraszamy!