Autor: Ewelina Brodzińska

— — — — — — — — — — —

W dniach od ósmego do jedenastego stycznia gościła w Częstochowie z wizytą partnerską grupa niemieckich nauczycieli-stażystów wraz z opiekunami. Wizyta partnerska jest wynikiem porozumienia podpisanego przez Urząd Miasta w Częstochowie z Dientzenhofer – Gymnasium w Bambergu. Wymiana ma na celu doskonalenie umiejętności nauczycielskich oraz dzielenie się doświadczeniem pomiędzy poszczególnymi placówkami. W ramach programu 9 stycznia stażyści z Niemiec odwiedzili częstochowskie szkoły. Nasza placówka gościła nauczyciela matematyki i psychologa – pana Thomasa Brandl.

W ramach wizyty nauczyciel dowiedział się, jak funkcjonuje polski system oświaty, a podczas rozmowy z dyrekcją szkoły zapoznał się z zasadami działania naszej placówki. Uczestniczył także w wyznaczonych zajęciach edukacyjnych. Były to lekcje: matematyki (prowadzonej przez p. Ewę Szajbel), języka angielskiego (prowadzonej przez p. Małgorzatę Janiszewską) oraz robotyki (prowadzonej przez p. Dorotę Stefaniewicz vel Stachowicz). Zorganizowane zostało również spotkanie z Samorządem Uczniowskim, które było poświęcone porównaniu systemów edukacji krajów partnerskich. Uczniowie chętnie zadawali i odpowiadali na pytania zarówno w języku niemieckim, jak i angielskim.

Wizyta gościa z Niemiec przebiegła w serdecznej atmosferze. Dyskusje, wzajemna wymiana doświadczeń, możliwość porównania różnorodnych aspektów edukacji w Polsce i Niemczech z pewnością sprzyjało obustronnie w pogłębieniu kompetencji dydaktycznych i interkulturowych.