190115 wizyta niem

190115 wizyta niem

W Częstochowie w dniach od szóstego do dziewiątego stycznia gościła z wizytą partnerską grupa niemieckich nauczycieli-stażystów wraz z opiekunami. Wizyta partnerska jest wynikiem porozumienia podpisanego przez Częstochowę z Dientzenhofer – Gymnasium w Bambergu. Wymiana ma na celu doskonalenie umiejętności nauczycielskich, dzielenie się doświadczeniem pomiędzy poszczególnymi placówkami. W ramach programu 7 stycznia stażyści z Niemiec odwiedzili częstochowskie szkoły. Nasza placówka gościła dwoje nauczycieli: matematyki i psychologii – pana Floriana Thannera oraz biologii i chemii – pani Franziskę Deinzer.

W ramach wizyty nauczyciele z Niemiec dowiedzieli się, jak funkcjonuje polski system oświaty. Podczas rozmowy z dyrekcją szkoły zapoznali się z zasadami działania naszej placówki. Uczestniczyli także w wyznaczonych zajęciach edukacyjnych. Mieli okazję przyjrzeć się lekcji: języka niemieckiego (prowadzonej przez Magdalenę Kempę), języka angielskiego (prowadzonej przez Małgorzatę Janiszewską), biologii (prowadzonej przez Agnieszkę Kulę) oraz matematyki (prowadzonej przez Joannę Bromek). Zorganizowaliśmy również spotkanie z Samorządem Uczniowskim, które było poświęcone porównaniu systemów edukacji krajów partnerskich. Uczniowie chętnie zadawali i odpowiadali na pytania zarówno w języku niemieckim, jak i angielskim.

Wizyta gości z Niemiec przebiegła w serdecznej atmosferze. Dyskusje, wzajemna wymiana doświadczeń, możliwość porównania różnorodnych aspektów edukacji w Polsce i Niemczech, z pewnością sprzyjało obustronnie w pogłębieniu kompetencji. …dydaktycznych i interkulturowych.

[widgetkit id=409]