210520 woda sie liczy

210520 woda sie liczy

Królowa nauk – matematyka wydaje się trudna, skomplikowana, wymagająca, abstrakcyjna i niezrozumiała, wcale tak nie musi być… Może ona okazać się ciekawa i fascynująca, kiedy zmusi ucznia do poszukiwania własnych rozwiązań i kreatywnej twórczości. Matematyka stanie się z pewnością mniej odległa, kiedy młody człowiek uświadomi sobie, że otacza nas ona każdego dnia.

Matematyka, nie jest zarezerwowana tylko dla matematyków. Wiedzę i zabawę łączył w sobie zaproponowany przez naszą szkołę Wojewódzki Konkurs Matematyczno – Przyrodniczy: „Infografika liczbowa – Woda się liczy” pod  honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka. Konkurs był  jednym  z przedsięwzięć realizowanych w ramach innowacji „Ile międzyprzedmiotowych treści w szkole się mieści?”.

Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań uczniów, kształtowanie umiejętności przedstawienia wiadomości w sposób syntetyczny i graficzny, rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną oraz wzmocnienie wśród uczniów wiary we własne umiejętności i zdolności.

Na konkurs nadesłanych zostały 43 prace z 24 szkół podstawowych z całego naszego województwa.

Zewnętrzna komisja w składzie: przewodniczący: mgr inż. Michał Jelonek – specjalista informatyk Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie, oraz członkowie: mgr Sylwia Kurcab – nauczyciel konsultant do spraw edukacji artystycznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz mgr Aleksandra Krawczyk – nauczyciel konsultant do spraw przedmiotów przyrodniczych Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie wyłoniła zwycięzców nadesłanych prac.

W ocenie (zgodnie z wytycznymi zawartymi w regulaminie Konkursu) szczególną uwagę zwrócono na: zgodność nadesłanej pracy z tematem konkursu, kreatywność, trafność i oryginalność przedstawienia tematyki konkursu oraz walory artystyczne wykonanego plakatu.

Podczas dyskusji oraz końcowego głosowania wyłoniono następujących laureatów:


I miejsce
: Bartosz Bąk, klasa VII, SP w Kłomnicach

                 Aleksander Mól, klasa VII, SP 29 w Częstochowie


II miejsce
: Anna Wójcik, klasa VIII, SP 29 w Częstochowie

                  Michał Blachnicki, klasa VIII, SP w Kamienicy Polskiej

                  Nikola Lesiak, klasa VII, SP 48 w Częstochowie


III miejsce
: Weronika Ujma, klasa VII, SP 46 w Częstochowie

                   Zofia Dudek, klasa VII, SP 24 w Częstochowie

                   Igor Lewandowicz, klasa VIII, ZSP 1 w Częstochowie


Wyróżnienia
: Emil Sieczka, klasa VII, SP 46 w Częstochowie

                      Mateusz Dusik, klasa VIII, SP 2 w Sławkowie

                      Maciej Lewandowicz, klasa VII, ZSP 1 w Częstochowie

                      Anna Malmur, klasa VIII, SP 48 w Częstochowie

Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie. Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach. Dyplomy i nagrody rzeczowe zostaną przekazane Laureatom drogą pocztową.

Organizatorzy konkursu składają podziękowanie Sz. P. Piotrowi Błaszczykowi – absolwentowi Gimnazjum nr 14 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie za ufundowanie nagród dla zwycięzców konkursu.

Dyrektor szkoły składa wyrazy wdzięczności paniom: Joannie Bromek, Agnieszce Kalecie i Ewie Szajbel za organizację i sprawne przeprowadzenie konkursu oraz p. Bożenie Kukli za wsparcie techniczne.

 

[widgetkit id=532]