Autor: Ewa Bogdał

— — — — — — — — — —

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie zaprasza uczniów klas IV-VI i VII-VIII szkół podstawowych do udziału w drugiej edycji 

Wojewódzkiego Konkursu Literacko-Artystycznego „Do zaczytania jeden krok” 
pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka.

Zadaniem uczestników jest zaprojektowanie ciekawej obwoluty książki.

Regulamin konkursu oraz załączniki znajdują się poniżej.