210208 woda konkurs

210208 woda konkurs

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie serdecznie zaprasza uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych do udziału w Wojewódzkim Konkursie Matematyczno-Przyrodniczym: „Infografika liczbowa – Woda się liczy” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka.

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie infografiki (plakatu) na temat WODY, na podstawie zweryfikowanych danych. Tematyka jest dowolna i może dotyczyć np. zasobów wody na świecie, zużycia wody, marnotrawstwa lub oszczędzania wody, właściwości fizycznych i chemicznych, wody w atmosferze ziemskiej, stanów skupienia wody, budowy cząsteczki itp.

Zasady udziału w konkursie, wzór karty zgłoszenia określono w regulaminie konkursu.

 

Załącznik:

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 2 – karta zgłoszenia