abonament obiadowy

— — — — — — — — — — — — — — — —

Termin wpłat za abonament obiadowy za miesiąc  WRZESIEŃ 

Od 22.08.2022 do 02.09.2022                                                                                

Wpłaty muszą być zaksięgowane na koncie bankowym 

do 05.09.2022 

UWAGA:  WPŁATY PO WYZNACZONYM TERMINIE BĘDĄ ZWRACANE NA KONTO !!! 

Przelew należy opisać: 

Numer rachunku bankowego: 18 1030 1104 0000 0000 9315 1001 

Nazwa i adres odbiorcy: 

Szkoła Podstawowa nr 29 
ul. Św. Rocha 221, 42-221 Częstochowa 
Kwota : 95 zł 

(19 dni żywieniowych x 5,00) 

OPIS :  OPŁATA ZA OBIAD, MIESIĄC, ROK, 

NAZWISKO I IMIĘ UCZNIA, KLASA