200326 wsparcie psych

200326 wsparcie psych

Szanowni Państwo,

Wszystkie osoby, które potrzebują wsparcia psychologicznego będą mogły uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów.

 

Informujemy, że Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Częstochowie nie przerywa pracy i nadal świadczy pomoc, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30.

W związku z zagrożeniem  rozprzestrzeniania się COVID-19 zajęcia grupowe zostają wstrzymane do odwołania. Specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji poprzez kontakt e-mailowy oraz telefoniczny.

W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość kontaktu bezpośredniego w wyznaczonej „Bezpiecznej strefie” po telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
tel. 533 300 966,  34/361 94 34,
e-mail: pppp1@edukacja.czestochowa.pl

 
Centrum Informacji Zawodowej
tel. 533 377 180, 34/361 93 92,
e-mail: ciz@edukacja.czestochowa.pl

Zespoły Orzekające odbywają się według wcześniejszego harmonogramu. W sprawie wydania orzeczeń/opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, o wydanie których wnioski zostały już złożone należy oczekiwać na kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość złożenia wniosku o wydanie orzeczenia/opinii w formie elektronicznej lub za pośrednictwem skrzynki e-PUAP. Jeżeli złożone przez Państwa dokumenty (zaświadczenie lekarskie, opinie specjalistów, opinia nauczycieli/wychowawców) będą wystarczające do wydania orzeczenia/opinii dokument zostanie wydany, a za Państwa pisemną zgodą przesłany drogą e-mailową. 

W sprawy pilne załatwiane są po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym. Specjaliści udzielą Państwu niezbędnych informacji, porad lub konsultacji. Pracownicy poradni będą podejmowali działania dotyczące interwencji kryzysowej.

PORADNIA ZAPEWNIA PEŁNĄ ANONIMOWOŚĆ

Jeżeli będziecie Państwo potrzebowali naszej pomocy, informacji oraz wsparcia, prosimy
o kontakt poprzez  wychowawców klas, oraz e – dziennik. Udzielimy ich w miarę naszych możliwości.

Pedagodzy szkolni – Jolanta Majewska i Ewa Latos

 

Uruchomiona została również  Infolinia wsparcia psychologicznego:

 https://media.terytorialsi.wp.mil.pl/informacje/492129/infolinia-wsparcia-psychologicznego?fbclid=IwAR1emiEF2_TrAGIV-E9XUjDC3CrHk-Tj-f_C3nYCx6Ty6RHi1AAg-ZV3c9g