170927 samorzad ucz

 170927 samorzad ucz

W tym tygodniu odbywają się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. Kandydaci musieli spełnić pewne kryteria: każdy z nich musiał zdobyć zaufanie klasy i znaleźć się w składzie samorządu klasowego oraz w poprzednim roku szkolnym na świadectwie otrzymał co najmniej ocenę dobrą z zachowania. Kandydat jest pilnym uczniem, poza tym jest: koleżeński, kreatywny, komunikatywny, jest dobrym organizatorem, posiada wiele realnych pomysłów, jak i wysoką kulturę osobistą; stanowi wzór (przykład) dla innych, jest niekonfliktowy i cieszący się zaufaniem rówieśników i pracowników szkoły.

Każdy uczeń może oddać swój głos na zajęciach w wychowawcą.
A oto kandydaci:

  • Weronika Swodczyk kl.VIIa
  • Katarzyna Mońka kl.VIIc
  • Wiktoria Oczkowicz kl.VIIb
  • Jakubsz Lewański kl.VIIc
  • Milena Kluszewska kl.IIIa gim