210923 wybory samorzad

210923 wybory samorzad

Drodzy Uczniowie-Wyborcy,

Wasze koleżanki i koledzy od dziś biorą udział w wyścigu o fotel Przewodniczącej lub Przewodniczącego Szkoły. Wkrótce pojawią się plakaty przedstawiające poszczególnych kandydatów. 

Przyjrzyjcie się im, bo w piątek 1 października 2021r., będziecie decydować o tym, komu powierzycie swoje interesy.

Jaki powinien być przewodniczący?

-> Powinien reprezentować całe klasy - w ich imieniu rozmawiać z nauczycielami oraz z dyrekcją.
-> Musi pamiętać o ważnych świętach, uroczystościach - to on musi dawać hasło: "Zorganizujmy coś!".
-> Powinien interesować się problemami osób w danej klasie/szkole oraz im pomagać.
-> Powinien wypowiadać się w ważnych sprawach w różnych klasach, zwłaszcza tych spornych.
-> Musi informować klasę/szkołę o tym, co postanowiono na zebraniach Samorządu Uczniowskiego.
-> Wyróżnia się kulturą osobistą, taktem i życzliwością, ale potrafi być przebojowy.
-> Przestrzegać zasad i regulaminów obowiązujących w szkole, być w tym przykładem dla innych.

Czego nie powinien robić przewodniczący?

-> Myśleć, że jest po to, by rządzić innymi.
-> Uważać, że jego zdanie jest najważniejsze.
-> Nic nie robić, tylko wyznaczać do pracy innych.
-> Bać się działać w interesie innych.

Nie da się ukryć, to bardzo poważny obowiązek. Skoro więc decydujesz się na kandydowanie, pamiętaj jesteś po to by pomagać innym. społeczność szkolna Ci zaufała - nie możesz ich teraz zawieść.

Życzymy powodzenia w kampanii wyborczej, która trwa do 30 września 2021

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego