Wykaz podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na rok szkolny 2021/2022

 

 Klasa I

 Nazwa przedmiotu

 Tytuł podręcznika, autor, wydawnictwo

 Tytuł ćwiczeń, autor, wydawnictwo

 Edukacja wczesnoszkolna

 ,,Ja i moja szkoła na nowo” J. Faliszewska, G. Lech; wyd. MAC

 ,,Ja i moja szkoła na nowo’’ J. Faliszewska, G. Lech;
wyd. MAC

 Język angielski

 “New English Adventure” poziom I,
T. Lochowski, Ch. Bruni, wyd. Pearson

 “New English Adventure” wydanie rozszerzone poziom I,T. Lochowski, Ch. Bruni, wyd. Pearson

 Klasa II

 Edukacja wczesnoszkolna

 ,,Ja i moja szkoła na nowo” J. Faliszewska, G. Lech; wyd. MAC

 ,,Ja i moja szkoła na nowo’’ J. Faliszewska, G.Lech; wyd. MAC

 Język angielski

 “New English Adventure” poziom II, V. Lambert, A. Worrall, A. Tkacz,
 wyd. Pearson

 “New English Adventure” poziom II, V. Lambert, A. Worrall,
 wyd. Pearson

 Klasa III

 Edukacja wczesnoszkolna

 “Ja i moja szkoła na nowo” J. Faliszewska, G. Lech; wyd.MAC

 ,,Ja i moja szkoła na nowo’’ J. Faliszewska, G. Lech; wyd. MAC

 Język angielski

 New English Adventure poziom III, T. Lochowski, A. Worrall, wyd. Pearson

 “New English Adventure” poziom III, T. Lochowski, A. Worrall,
wyd. Pearson

 Klasa IV

Język polski

“Między nami” A. Łuczak, A. Murdzek,
K. Krzemieniewska-Kleban; wyd.GWO

“Między nami” A. Łuczak,
A. Murdzek; wyd.GWO

Język angielski

“English Class” poziom A1, S.Zervas, C.Bright, A. Tkacz, wyd. Pearson

“English Class” poziom A1, L.Kilbey, C.Bright; wyd. Pearson

Muzyka

„Lekcja muzyki 4” M. Gromek,

G. Kilbach; wyd. Nowa Era

———————————————–

Plastyka

—————————————————–

———————————————–

Historia

“Wczoraj i Dziś” B. Olszewska,
W. Surdyk-Fertsch, Wojciechowski,
wyd. Nowa Era

  —————————————–                                  

Przyroda

„Tajemnice przyrody”
M. Marko-Worłowska, F. Szlajfer,
J. Stawarz, wyd. Nowa Era

———————————————–

Matematyka

„Matematyka z plusem 4” M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki, wyd.GWO

„Matematyka z plusem 4” wersja C
M. Dobrowolska, S. Wojtan, P. Zarzycki, wyd.GWO

Informatyka

Informatyka – W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, W. Kranas,
A. Samulska, M. Wyczółkowski, wyd.WSiP

———————————————–

Technika

„Jak to działa?” L. Łabecki, M.Łabecka
wyd. Nowa Era

———————————————–

 Klasa V

Język polski

“Między nami” A Łuczak, A. Murdzek; wyd.GWO

„Między nami 5” cz.1 i 2 A. Łuczak, A. Murdzek, wyd. GWO

Język angielski

“English Class” poziom A1+, J.Croxford, G.Fruen, A. Tkacz, wyd. Pearson

“English Class” poziom A1+, J.Heath, A. Rzeźnik, wyd. Pearson

Muzyka

„Lekcja muzyki 5” M. Gromek, G. Kilbach, wyd. Nowa Era

———————————————–

Plastyka

—————————————————–

———————————————–

Historia

“Wczoraj i Dziś” G. Wojciechowski.
wyd. Nowa Era

———————————————–

Biologia

„Puls Życia 5 ” M. Sęktas, J.Stawarz
wyd.Nowa Era

———————————————–

Geografia

„Geografia 5” A. Lechowicz, M. Lechowicz; wyd.WSiP

———————————————–

Matematyka

„Matematyka z plusem 5”
M. Dobrowolska, M. Jucewicz,

M. Karpiński, P. Zarzycki, wyd.  GWO

„Matematyka z plusem 5”  wersja C Z. Bolałek, M. Dobrowolska,
 A. Mysior, S. Wojtan, P. Zarzycki, wyd.GWO

Informatyka

—————————————————–

———————————————–

Technika

“Jak to działa?” L.Łabecki, M. Łabecka

wyd. Nowa Era

———————————————–

 Klasa VI

Język polski

“Między nami” A. Łuczak, A. Murdzek; wyd. GWO

“Między nami” A. Łuczak, A.Murdzek; wyd.GWO

Język angielski

“English Class” poziom A2, S.Zervas, C.Bright, A.Tkacz, wyd. Pearson

“English Class” poziom A2, J. Heath, C.Bright, A. Rzeźnik, wyd. Pearson

Muzyka

„Lekcja muzyki 6” M. Gromek, G. Kilbach, wyd. Nowa Era

———————————————–

Plastyka

—————————————————–

———————————————–

Historia

“Wczoraj i Dziś” B. Olszewska,
W. Surdyk-Fertsch, G. Wojciechowski.
wyd. Nowa Era

———————————————–

Biologia

„Puls Życia 6” J. Stawarz wyd. Nowa Era

———————————————–

Geografia

„Geografia 6” A. Głowacz, A. Lechowicz,
 M. Lechowicz, P. Stankiewicz
wyd. WSiP

———————————————–

Matematyka

„Matematyka z plusem 6”

M. Dobrowolska, M. Jucewicz,
M. Karpiński, P. Zarzycki, wyd. GWO

„Matematyka z plusem 6” wersja CZ. Bolałek, A. Demby,
M. Dobrowolska, M. Jucewicz,
A. Sokołowska, wyd.GWO

Informatyka

—————————————————–

———————————————–

Technika

“Jak to działa?” L. Łabecki, M. Łabecka
wyd.Nowa Era

———————————————–

 Klasa VII

Nazwa przedmiotu

Tytuł podręcznika, autor, wydawnictwo

Tytuł ćwiczeń, autor, wydawnictwo

Język polski

“Między nami” A. Łuczak, E. Prylińska,
A. Suchowierska, Roland Maszka;
 wyd. GWO

“Między nami” A. Łuczak, A. Murdzek; wersja B   wyd. GWO

Język angielski

Repetytorium cz. 1, poziom A2+-B1,
 A. Tkacz, A. Bandis, A. Lewicka,
R. Owen, R. Ranus, wyd. Pearson

 Repetytorium cz. 1 poziom A2+-B1, A. Lewicka, A Tkacz, A Rzeźnik wyd. Pearson

Język niemiecki

“Maximal 1” G. Motta, C.Brass,  E.Krulak-Kempisty, D. Gluck, wyd.Klett

„Maximal1”J.Weber, L.Sober, C.Brass, wyd. Klett

Muzyka

„Lekcja muzyki 7” M. Gromek, G. Kilbach, wyd. Nowa Era

———————————————–

Plastyka

—————————————————–

———————————————–

Historia

“Wczoraj i Dziś” J. Kłaczkow, S. Roszak.
A. Łaszkiewsicz, wyd. Nowa Era

———————————————–

Biologia

„Puls Życia 7” M. Jefimow
wyd. Nowa Era

———————————————–

Geografia

„Geografia 7” A. Głowacz, A. Lechowicz,
M. Lechowicz, P. Stankiewicz wyd. WSiP

———————————————–

Chemia

“Chemia Nowej Ery “  J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin wyd. Nowa Era

———————————————–

Fizyka

“Świat fizyki” B. Sagnowska,
M. Rozenbajgier, R. Rozenbajgier,
D. Szot-Gawlik, M. Godlewska,
wyd. WSiP

———————————————–

Matematyka

„Matematyka z plusem 7” M. Dobrowolskiej, wyd. GWO

„Matematyka z plusem 7” M. Dobrowolska, M. Jucewicz,
 M. Karpiński, wyd. GWO

Informatyka

—————————————————–

——————-

 Klasa VIII

Język polski

“Między nami” A. Łuczak, E. Prylińska,
K. Krzemieniewska-Kleban, A. Suchowierska; wyd. GWO

————————————

Język angielski

Repetytorium j cz. 2, poziom A2+-B1,
A. Tkacz, A. Bandis, A. Lewicka,
R. Cowen, R. Ranus, wyd. Pearson

Repetytoriumcz.2, poziom A2+B1 R. Cowen,
R. Ranus , wyd. Pearson

Język niemiecki

“Maximal 2” E. Krulak – Kempisty,
C. Brass, D. Gluck, wyd.  Klett

“Maximal 2”J.Weber, L.Sober, C.Brass, wyd.  Klett

Historia

„Wczoraj i dziś ” J. Kłaczkow, 
A. Łaszkiewicz, S. Roszak wyd. Nowa Era

———————————————–

WOS

„Dziś i jutro” I. Janicka, A. Janicki
wyd. Nowa Era

———————————————–

Biologia

„Puls Życia 8” A. Boczarowska, B. Sągin, M. Sęktas, wyd. Nowa Era

———————————————–

Geografia

„Geografia 8” A. Głowacz, A. Lechowicz,
M. Lechowicz, P. Stankiewicz wyd. WSiP

———————————————–

Fizyka

“Świat fizyki” B. Sagnowska, M. Rozenbajgier, D. Szot-Gawlik, M. Godlewska, wyd. WSiP

———————————————–

Chemia

“Chemia Nowej Ery” J. Litwin, T. Litwin, M. Kulawik, wyd. Nowa Era

———————————————–

Matematyka

„Matematyka z plusem 8” M. Dobrowolskiej, wyd. GWO

„Matematyka z plusem 8”
M. Dobrowolska, M. Jucewicz,

M. Karpiński, wyd. GWO

Informatyka

—————————————————–

———————————————–

Edukacja dla Bezpieczeństwa

“Edukacja dla bezpieczeństwa”
B. Breitkopf, D. Czyżow, wyd. WSiP

———————————————–