190413 egzamin podst

— — — — — — — — — — — — — — —

Ogromny sukces naszych absolwentów, którzy w roku szklonym 2022/2023 uzyskali imponujące wyniki z egzaminu ósmoklasisty!

Możemy pochwalić się NAJWYŻSZYM wynikiem z JĘZYKA ANGIELSKIEGO wśród szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Częstochowa.

GRATULUJEMY ÓSMOKLASISTOM, RODZICOM I NAUCZYCIELOM