Autor: Ewelina Brodzińska

— — — — — — — — — — — — —

Wszystkich chętnych uczniów zapraszam do udziału w Szkolnym Konkursie Plastyczno- Językowym „Wyobraźnię i talent mamy – tworzymy niemieckie kaligramy”

KALIGRAM polega na takim przedstawieniu wybranego słowa, aby jego graficzna forma była jednocześnie obrazem danego słowa.

Wybrane słowo należy przedstawić w taki sposób, aby jego znaczenie było czytelne, a kolejność liter w wyrazie zachowana. Kaligram nie jest podpisem rysunku.

Konkurs polega na stworzeniu pracy plastycznej obrazującej znaczenie wybranego słowa w języku niemieckim.

Celem konkursu jest zachęcanie do nauki języków obcych poprzez alternatywną metodę pracy, sprzyjającą integrowaniu wyobraźni twórczej i pamięci.

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów SP nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie
2. Prace należy złożyć u nauczyciela języka niemieckiego  do  05.01.2024 r.
3. Każda praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz klasą autora.

Format pracy

1.  A4.
2. Papier użyty do wykonania pracy może być biały lub kolorowy.
3. Technika wykonania prac jest dowolna.

Harmonogram konkursu:

1. 05-01-2024-ostateczna data dostarczenia prac do organizatora konkursu.
2. 12-01-2024-ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej Szkoły.
3. Przygotowanie wystawy prac. Wręczenie nagród zwycięzcom na apelu podsumowującym osiągnięcia uczniów za I semestr.

Wszystkich niezbędnych informacji udziela organizator konkursu – nauczycielka j. niemieckiego w SP 29 p. Ewelina Brodzińska.