W ostatnim dniu ferii zimowych uczniowie naszej szkoły mieli możliwości wzięcia udziału w niecodziennej lekcji historii. Pod opieką pań: Violetty Strzeleckiej i Elżbiety Chęcińskiej odwiedzili Muzeum Archeologiczne w Częstochowie. Po obejrzeniu ekspozycji i wysłuchaniu niezwykle ciekawej prelekcji na temat kultury łużyckiej, rozwijającej się 2500 lat temu na terenach dzisiejszej Częstochowy, swoją świeżo uzyskaną wiedzę i umiejętności praktyczne przekuli, a właściwie „przelepili” w gliniane naczynia. Każdy z uczestników wycieczki dostał sporą bryłkę tego naturalnego i wykorzystywanego już przez pierwotnych ludzi materiału. Uczniowie metodą „ślimakową” stworzyli niezwykłą kolekcję mis, puzderek, filiżanek i naczyń do rytuałów magicznych. Okazało się, że „nie święci garnki lepią”.

[widgetkit id=54]