Autor: Ewa Bogdał

— — — — — — — — — — — —

Z wielką radością i niecierpliwością oczekiwaliśmy zakończenia roku, które mogło wreszcie odbyć się bez ograniczeń odbierających im w ubiegłych latach prawdziwie uroczysty charakter. 24 czerwca był dla ósmoklasistów ostatnim dniem w naszej szkole i jednocześnie pierwszym dniem wakacji dla wszystkich uczniów.

O godzinie 11.00 w sali gimnastycznej zebrała się cała społeczność szkolna.

Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru został on przekazany siódmoklasistom, którzy zobowiązali się godnie reprezentować szkołę i naszą patronkę.

Po odśpiewaniu hymnu głos zabrała pani Dyrektor Iwona Nędzyńska-Mól. Podziękowała uczniom za ich wkład pracy, przypomniała najważniejsze osiągnięcia uczniów, konkursy oraz projekty w jakich nasza szkoła brała udział.

Kolejnym punktem programu było wręczenie medali i nagród ósmoklasistom, statuetek dla osobowości roku oraz gratulacji i podziękowań dla rodziców, którzy wspierali swoje dzieci i angażowali się w życie szkoły.

Następnie głos zabrali ósmoklasiści. W przemówieniu skierowanym do publiczności, wspomnieli czas spędzony w murach naszej szkoły i podziękowali wszystkim, którzy towarzyszyli im w czasie ostatnich ośmiu lat nauki. Piosenka w wykonaniu Elizy Xerxy była dedykacją ósmoklasistów i jednocześnie ich symbolicznym pożegnaniem ze szkoła podstawową.

W dalszej części Pani Dyrektor wręczyła nagrody książkowe i pogratulowała uczniom klas 5-7, którzy odbierali w tym roku świadectwa z wyróżnieniem.

Zwieńczeniem tej części uroczystości była piosenka w wykonaniu Mai Turek.

A potem… jeszcze raz na scenę wkroczyli ósmoklasiści. I to właśnie ta część uroczystości, w której udział wzięli wszyscy ósmoklasiści, prezentując poloneza, okazała się dla wszystkich najbardziej wzruszająca. Zwłaszcza, że przypomniany został ten taniec w ich wykonaniu, kiedy kończyli trzecią klasę. Teraz prezentowali się bardzo dojrzale, gotowi do podjęcia nowego etapu życia.

Na zakończenie Pani Dyrektor podziękowała całemu gronu pedagogicznemu za wkład pracy w ciągu całego roku szkolnego oraz uczniom i nauczycielom, którzy zaangażowali się w przygotowanie uroczystego zakończenia roku.

Nie zabrakło też przypomnienia o zasadach bezpieczeństwa, byśmy wszyscy po zasłużonym wypoczynku z świeżą energią rozpoczęli nowy rok szkolny.

I wreszcie padły słowa, na które uczniowie czekają wiele miesięcy: „Rok szkolny 2021/2022 uważam za zamknięty”.