190618 koniec roku

190618 koniec roku

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice, Szanowne Grono Pedagogiczne, Pracownicy szkoły

Rok szkolny 2019/2020 dobiega końca! Serdecznie dziękuję wszystkim za trud pracy włożony w kształcenie młodego pokolenia.

Od lat zakończenie roku szkolnego w SP 29 nierozerwalnie związane było z bardzo uroczystym apelem, gwarem na szkolnych korytarzach, z emocjami radości związanymi z zakończeniem zajęć dydaktycznych i upragnionym wypoczynkiem oraz emocjami wzruszenia i smutku wynikającymi z nieuchronnego rozstania. W dniu dzisiejszym  zakończenie roku odbywa się w cieniu ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

 

Drodzy  Uczniowie!

Obecny rok szkolny przebiegał zgodnie z kalendarzem, aż do 11 marca 2020 r. kiedy to Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię Covid-19 alarmując o rosnących zakażeniach na świecie. Wówczas bezpieczeństwo nas wszystkich stało się sprawą priorytetową. Wasze domy zamieniły się w sale lekcyjne, w których odbywały się zajęcia online,  a spotkania z uczniami na zajęciach wirtualnych przez szereg tygodni były jedynym sposobem komunikacji z rówieśnikami. Udowodniliście, że w krótkim czasie jesteście w stanie sprostać wyzwaniom wynikającym z aktualnej sytuacji na świecie.
 Za nami okres wytężonej pracy, czas wielu doświadczeń i przeżyć, także osobistych sukcesów. Gratuluję Wam tych osiągnięć i  jednocześnie dziękuję tym, którzy godnie reprezentowali naszą szkołę podczas konkursów, olimpiad czy zawodów sportowych.  

 

Szanowni Rodzice!

Dziękuję Państwu za współpracę w organizacji licznych przedsięwzięć. Za Waszą dobrą wolę, zaangażowanie,  bezinteresowność i chęć niesienia pomocy szkole w każdej sytuacji. Wyrażam wdzięczność za wspieranie nas w procesie edukacyjnym, szczególnie w okresie kształcenia zdalnego.

 

Szanowne Grono Pedagogiczne, Pracownicy Obsługi i Administracji

Składam Państwu podziękowania za odkrywanie talentów w dzieciach, motywowanie do działania, zachęcanie swoich podopiecznych do wytężonej pracy, aby byli coraz lepiej przygotowani do wyzwań, jakie niesie współczesny świat. Dzięki Państwa determinacji i zaangażowaniu szybko wdrożyliśmy zdalne nauczanie w naszej szkole z wykorzystaniem systemowych rozwiązań.

Dziękuję wszystkim pracownikom szkoły za dołożenie wszelkich starań, aby zapewnić sprawne i bezpieczne funkcjonowanie jednostki.

Życzę, aby wakacje były czasem dobrego odpoczynku, czasem nabierania siły do dalszej pracy. Niech ten długo wyczekiwany czas, da wszystkim dużo radości.

Iwona Nędzyńska-Mól
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 29