Autor: Anna Krygier

— — — — — — — — — — — — —

24 czerwca odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2021/2022. O godzinie 9.30 jako pierwsi pożegnali miniony rok uczniowie klas I-IV.

Po oficjalnym powitaniu Dyrekcji oraz wszystkich przybyłych na uroczystość gości, nastąpiło wprowadzenie sztandaru naszej szkoły i odśpiewanie hymnu Polski. Następnie głos zabrała Dyrektor Szkoły – Pani Iwona Nędzyńska-Mól, która po ciepłym powitaniu zgromadzonych uczniów, rodziców i nauczycieli podsumowała miniony rok. Zwróciła uwagę na sukcesy uczniów, zrealizowane projekty oraz modernizację szkoły. Podziękowała za wspaniałą postawę i wpieranie akcji charytatywnej pomocy dla Ukrainy. Apelowała również o zachowanie bezpieczeństwa podczas wakacji.

Ze szczególną niecierpliwością oczekiwany był moment wręczenia przez Panią Dyrektor dyplomów i nagród uczniom wyróżnionym w nauce i zachowaniu. Następnie Pani Dyrektor wyraziła wdzięczność wobec rodziców szczególnie zaangażowanych w życie szkoły, wręczając im symboliczne dyplomy. Dyrektor szkoły słowa uznania za kształcenie i wychowywanie młodego pokolenia skierowała do  wychowawców oraz nauczycieli uczących w zespołach klas. 

Po przemowie uwieńczonej gromkimi brawami, sztandar szkoły opuścił salę, kończąc tym samym oficjalną część uroczystości. Po niej nastąpiła część artystyczna w wykonaniu uczniów klas trzecich, którzy z wielkim przejęciem i zaangażowaniem śpiewali i recytowali, by w ten sposób podziękować Dyrekcji, nauczycielom oraz rodzicom, wspierającym ich w pierwszych latach nauki. Były kwiaty, uściski dłoni, chwile wzruszenia.

Po części oficjalnej i artystycznej uczniowie z rodzicami pod opieką wychowawców udali się do sal lekcyjnych na uroczyste wręczenie świadectw oraz dyplomów. Niewątpliwie, tym doniosłym chwilom towarzyszyło wiele emocji.

Z roli konferansjerów wspaniale wywiązali się uczniowie klasy 6 a: Jan Załęcki oraz Mateusz Nawrocki. O nagłośnienie zadbali: Tomasz Grazda i Marcin Łatacz.

Uroczystość przygotowały wychowawcy klas trzecich, panie: Marzena Wyporkiewicz-Poterek, Anna Kołaczyk i Anna Krygier.

Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania za nieocenioną pomoc w organizacji paniom: Ewie Bogdał, Renacie Gajdzie, Iwonie Górawskiej, Barbarze Marks.