Autor: Magdalena Walocha

— — — — — — — — — — — — —

„Każdy może być geniuszem”

Powyższym motywującym przesłaniem Einsteina skończyliśmy rok szkolny 2023/2024. Jak zwykle uroczystość miała dwie odsłony – pierwsza to część dla uczniów starszych, druga dla młodszych. Jednakże obie rozpoczęła część oficjalna związana z tradycją SP 29. Po odśpiewaniu hymnu narodowego nastąpiła ceremonia przekazania sztandaru szkoły. Poczet z 8a w składzie: Oliwia Kałuża, Laura Olszewska i Mikołaj Sypek oraz niezwodni rezerwowi: Gabriela Gołębiowska, Zofia Pacud i Oskar Wręczycki skończył swoją „służbę”. Tym samym przyjął przysięgę od następców, czyli: Alicji Erdman, Patrycji Swodczyk i Szymona Płaczka, którzy złożyli uroczyste ślubowanie. Ukonstytuowała się również grupa rezerwowa: Lena Dziemidok, Paulina Kożuch i Emil Majcherczyk.

Następnie głos zabrała pani dyrektor Iwona Nędzyńska-Mól, jak zwykle sugestywnie zwracając uwagę na dokonania uczniów, ich możliwości oraz podkreślając rolę zarówno rodziców, jak i nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Padły też słowa o tegorocznych sukcesach, m.in. o zdobyciu przez SP 29 Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.

Potem przyszedł czas na wręczenie medali mistrzom intelektu, czyli uczniom, którzy co roku odbierali świadectwa z wyróżnieniem. Nieco inne nagrody – statuetki – przyznano wyjątkowym nastoletnim osobowościom. W kategorii naukowej doceniono Aleksandra Cichońskiego i Krzysztofa Życińskiego, a w kategorii sportowej – Nadię Massalską i Franciszka Moczarskiego. Nie zabrakło laudacji dla dumnych rodziców nagrodzonej młodzieży.

Panie dyrektor Iwona Nędzyńska-Mól i Beata Chmielarz podziękowały i pogratulowały również najaktywniej wspierającym szkołę rodzicom, przekazując im pamiątkowe listy gratulacyjne. Były to panie: Aleksandra Pytlech-Noga i Dominika Nawrocka.

Część artystyczna pt. „Beczka miodu z łyżką dziegciu czy odwrotnie?” była i sentymentalna, i zabawna, i pełna wyrazów wdzięczności adresowanych przez absolwentów do wszystkich pracowników szkoły, rówieśników oraz rodziców. Odczytano poemat pointujący każdego ucznia 8a, naturalnie w klimacie rymów częstochowskich. Tuż przed polonezem grupa bardziej taneczna niż wokalna wykonała „Piosenkę o przyjaźni”, zarażając pozytywną energią całą publiczność.

Wreszcie przyszedł czas na odbieranie nagród książkowych przez uczniów z klas 5-7, świętujących swoje osiągniecia, czyli świadectwa z wyróżnieniem. Po serii pamiątkowych fotografii nastroje nieco uspokoił „chodzony” wykonany przez 8 a przy muzyce Chopina.

Równie pięknie wyglądała uroczystość zakończenia roku szkolnego dla kl. 1-4. W słowno-muzycznym występie uczniowie z 3a i z 3b godnie i wzruszająco pożegnali się z nauczycielami oraz młodszymi klasami. Na finał zaśpiewali o tym, co najważniejsze, czyli, że „Lato, lato, lato czeka”!

Potem nastąpiło odbieranie gratulacji i nagród za świadectwa z wyróżnieniem przez 4a i 4b oraz za sukcesy na zakończenie edukacji w klasach 1-3. Zanim wybrzmiały oklaski już kurtyna poszła w górę, aby zrobić miejsce dla poloneza w wykonaniu 3a i 3b.

Następnie młodzież wraz z wychowawcami udała się do swoich klas, by odebrawszy świadectwa, pożegnać się i życzyć tyleż beztroskich, co bezpiecznych wakacji.

Koordynator i część artystyczna 5-8: p. I. Bartelt-Adamczyk i p. M. Walocha; opieka nad pocztem sztandarowym: p. K. Swodczyk, p. E. Woźniak; dekoracja: p. M. Kmieć-Zalewska, p. I Bartelt-Adamczyk; p. R. Gajda, p. E. Krajewska, p. K. Opic; część artystyczna i choreograficzna 1-4: p. E. Krajewska, p. M. Itczak; organizacja logistyczna: p. J. Bromek, A. Kaleta.