170323 uwaga internet

170323 uwaga internet

 

Temat spotkania: „Motywowanie uczniów do nauki”

Termin: 11. 02. 2020 /wtorek/ godz. 16:00 świetlica szkolna

Spotkanie ma na celu analizę najczęstszych przyczyn obniżenia ambicji szkolnych oraz prezentację istotnych zagadnień będących podstawą działań wychowawczych wzmacniających motywację dziecka do nauki .

Polecamy – zapraszamy.