160923 bal

160923 bal

Rada Rodziców, Dyrekcja szkoły oraz Grono Pedagogiczne serdecznie zapraszają Rodziców na bal andrzejkowy Absolwentów i Sympatyków Szkoły Podstawowej nr 29 w Częstochowie, który odbędzie się 26 listopada 2016 r. o godz. 20.00 w restauracji Apart – dawny Hotel Dolcan.

Bilety w cenie 120 zł od osoby (w cenie zimna płyta, dwudaniowy obiad, dwa ciepłe posiłki, ciasta, napoje). Zaliczkę w wysokości 50 zł od osoby proszę wpłacać do sekretariatu szkoły bądź na konto Rady Rodziców 13102016640000360203406568; tytuł wpłaty: „Bal andrzejkowy”. Informacje pod numerem telefonu: 697 721 735 lub 343 627 148.

Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na potrzeby uczniów i szkoły.

160923 bal pla