Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 29, Rada Rodziców oraz Grono Pedagogiczne serdecznie zapraszają Rodziców na bal andrzejkowy, który odbędzie się 27 listopada 2015 r. (piątek) o godz.20.00 w restauracji DOLCAN. 

Bilety w cenie 100 zł od osoby. Zaliczkę w wysokości 50 zł od osoby, proszę wpłacać do sekretariatu szkoły bądź na konto Rady Rodziców 13102016640000360203406568; tytuł wpłaty: „Bal andrzejkowy”. Informacje pod numerem telefonu: 697 721 735 lub 343 627 148

Przyjaciele i znajomi mile widziani. 

Bal ma charakter charytatywny, udział w nim będzie darem serca. Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na pilny zakup nowej kotary w sali gimnastycznej szkoły. Całkowity koszt inwestycji to 20.000 PLN.

Na balu odbędzie się licytacja trofeów sportowych SP29.

Na zabawę w piątek ks. Proboszcz zgodził się udzielić dyspensy.