170323 uwaga internet

170323 uwaga internet

W dniu 31 lipca 2020 r. od godziny 10.00 do godziny 14.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 29 im. Królowej Jadwigi będą wydawane zaświadczenia dla uczniów o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz dane do logowania do serwisu. Możliwy będzie również odbiór zaświadczeń i danych do logowania w późniejszym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu z sekretariatem.