komunikat

Autor: Iwona Nędzyńska-Mól

— — — — — — — — — — — —

Drodzy Absolwenci, Szanowni Rodzice

uprzejmie przypominam, że w dniu 08.07.2022 r. w godz. 8:0015:00 w sekretariacie szkoły wydawane będą zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Zaświadczenia wydawać będzie p. referent – Anna Kluba. Jednocześnie wskazuję, że jeśli uczeń nie może przyjść osobiście, zaświadczenie może odebrać rodzic. W takiej sytuacji rodzic winien okazać dowód tożsamości.