zebrania konsultacje

zebrania konsultacje


PLAN SPOTKAŃ Z RODZICAMI we wtorek  08.01.2019r.

 1. 16:30 – 17:00 – krótkie spotkania rodziców uczniów klas IV – VIII oraz III gimnazjalnych z wychowawcami. Przekazanie proponowanych ocen śródrocznych oraz poinformowanie rodziców o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego (dot. klas VIII i III gimnazjalnych), zgodnie z poniższym harmonogramem:

 KLASA

 WYCHOWAWCA

 SALA

 IVa

 M. Małek

 s. 009

 IVb

 I. Knysak (naucz. nieobecny – zastępuje p. Majewska)

 s. 010

 IVc

 D. Stefaniewicz vel Stachowicz

 s. 106

 IVd

 J. Bromek

 s. 105

 Va

 R. Gajda

 s. 102

 Vb

 A. Witczak

 s. 217

 Vc

 E. Bogdał

 s. 112

 VIa

 M. Itczak

 s. 18

 VIb

 D. Szlubowska

 s. 107

 VIc

 B. Kukla

 s. 19

 VIIa

 K. Głębiewska

 s. 115

 VIIb

 E. Niewczas

 s. 208

 VIIIa

 E. Stacherczak

 s. 117

 VIIIb

 E. Chęcińska (naucz. nieobecny – zastępuje p. Latos)

 s. 21

 VIIIc

 I. Górawska

 s. 116

 IIIa Gim.

 D. Szlubowski

 świetlica szkolna

 IIIb Gim.

 A. Kaleta

 s. 210

 IIIc Gim.

 E. Szajbel (zastępuje M. Walocha)

 s. 215

 IIId Gim.

 M. Szymurska-Kałmuk

 s. 109

 IIIe Gim.

 E. Brodzińska

 s. 111

 

 1. 17:00 – 17:30 – zebrania z rodzicami klas I – III według poniższego harmonogramu:

 KLASA

 WYCHOWAWCA

 SALA

 Ia

 M.I. Gadnicka

 s. 010

 Ib

 B. Skubała

 s. 009

 IIa

 B. Jędryszczak-Charuba

 s. 106

 IIb

 S. Jura

 s. 107

 IIc

 E. Krajewska

 s. 105

 IIIa

 M. Wyporkiewicz–Poterek

 s. 102

 

 1. 17:00 – 18:30 – konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów według poniższego harmonogramu:
 • Baros – pokój nauczycielski SP
 • Bogdał s. 112
 • Brodzińska s. 111
 • Bromek s. 215
 • Cieślak s. 201
 • Chęcińska (naucz. nieobecny)
 • Chłąd – biblioteka SP
 • Drogowski s. 4
 • Gajda s. 113 (zaplecze s. 112)
 • Glenc s. s. 211 (zaplecze s. 210)
 • Głębiewska s. 115
 • Górawska s. 116
 • Gradzik s. 110 (zaplecze s. 109)
 • Itczak s. 18
 • Janiszewska s. 213
 • Kaleta s. 210
 • Kempa s. 216 (zaplecze s. 215)
 • Kościelny s. 2
 • Kukla s. 19
 • Kula s. 209 (zaplecze s. 208)
 • Latos – gabinet pedagoga (wejście przez sekretariat SP)
 • Majewska s. 212
 • Małek s. 14 (sekretariat Gim.)
 • Mirowski  s. 013
 • Nenart – świetlica główna
 • Niewczas s. 208
 • Rek s. 118 (zaplecze s. 117)
 • Stacherczak s. 117
 • Stefaniewicz vel Stachowicz s. 011
 • Stęmplowska s. 101 (pokój nauczycielski GIM.)
 • Szlubowska s. 15 (wejście przez sekretariat Gim.)
 • Szlubowski – gabinet wychowania fizycznego
 • Szymurska-Kałmuk s. 109
 • Walocha s. 6 (biblioteka Gim.)
 • Węgrzyn s. 119 (zaplecze s. 117)
 • Witczak s. 217


Dyrektor – Iwona Nędzyńska-Mól przyjmuje w gabinecie w godz. 16:30 – 17:30

Osoby nieobecne w dniu konsultacji: I. Bartelt-Adamczyk, B. Chmielarz, I. Knysak, E. Makulec, K. Stefańczyk, E. Szajbel, K. Tobijańska, E. Chęcińska.

I. Bartelt-Adamczyk i B. Chmielarz zapraszają rodziców na konsultacje w środę 09.01.2019r. w godz. 16:30 – 17:30 w pok. 14 (sekretariat Gim.)

W przypadku pozostałych nauczycieli spotkanie zostanie ustalone w najszybszym możliwym terminie.