zebrania konsultacje

zebrania konsultacje

Zebrania z rodzicami odbędą się we wtorek 9 stycznia o godzinie 16.30 w następującym porządku:

 • IVA – p. Renata Gajda, s.11
 • IVB – p. Alina Witczak, s.217
 • IVC – p. Ewa Bogdał, s.102
 • VA – p. Monika Itczak, s.18
 • VC – p .Bożena Kukla, s.19
 • VIA – p. Katarzyna Głębiewska, s.107
 • VIB – p. Edyta Niewczas, s.21
 • VIIC – p. Iwona Górawska, s.117

Zebrania klas VB i VIIa – ze względu na nieobecność wychowawców – odbędą się w późniejszym terminie, o którym rodzice zostaną poinformowani.

klasy gimnazjalne:

 • IIA – p. Dariusz Szlubowski, s.116
 • IIB – p. Agnieszka Kaleta, s.210
 • IIC – p. Ewa Szajbel, s.215
 • IID – p. Mariola Szymurska-Kałmuk, s.109
 • IIE – p. Ewelina Brodzińska, s.111
 • IIIA – p. Agnieszka Kula, s.208
 • IIIB – p. Iwona Knysak, s.112
 • IIIC – p. Joanna Bromek, s.115

Konsultacje z rodzicami odbędą się we wtorek 9 stycznia – po zebraniach klasowych – w następującym porządku:

Godzina 17.00 – 18.00

 • I. Bartelt-Adamczyk – zaplecze sali 21
 • A. Baros – pokój nauczycielski (szkoła podstawowa)
 • E. Bodał – s.102
 • E. Brodzińska – s. 111
 • J. Bromek – s.115
 • E. Chęcińska – s. 116
 • E. Chłąd – s. 105
 • B. Chmielarz – pokój nr 14
 • M. Dziurkowska – biblioteka (szkoła podstawowa)
 • E. Fertacz – pokój nauczycielski (gimnazjum)
 • R. Gajda – zaplecze sali 109
 • A. Glenc – s. 106
 • K. Głębiewska – s. 107
 • B. Gola – s.4
 • I. Górawska – s. 117
 • B. Gradzik– zaplecze sali 115
 • M. Itczak – s. 18
 • A. Kaleta – s. 210
 • M. Kempa – zaplecze sali 208
 • I. Knysak – s. 112
 • M. Kocik-Kowalczuk – radiowęzeł
 • J. Kościelny – s. 2
 • M. Krzyczmonik-Radosz – s. 13 (gabinet logopedy)
 • J. Krzypkowska – s. 10
 • B. Kukla – s. 19
 • A. Kula – s. 208
 • M. Kułak – s. 9
 • E. Latos – gabinet pedagoga (wejście przez sekretariat SP)
 • J. Majewska – gabinet pedagoga, pokój nr 212
 • M. Małek – świetlica
 • I. Nędzyńska-Mól – gabinet dyrektora
 • R. Nenart – świetlica
 • E. Niewczas – s. 21
 • B. Rek – zaplecze sali 215
 • E. Stacherczak – zaplecze sali 117
 • D. Stefaniewicz vel Stachowicz – s. 11
 • K. Stefańczyk – zaplecze sali 210
 • E. Szajbel – s. 215
 • D. Szlubowski – gabinet wychowania fizycznego
 • M. Szymurska-Kałmuk – s. 109
 • K. Tobijańska – s. 213
 • B. Trajdos – s. 103
 • A. Walocha –biblioteka (gimnazjum)
 • A. Węgrzyn – zaplecze sali 117
 • A. Witczak – s. 217

Uwaga!
Zebrania rodziców uczniów klas I - III odbędą się 16 stycznia.