zebranie

zebranie


Zebrania z Rodzicami :
15-16.02.2021

Zebrania odbędą się na platformie Microsoft Teams

Klasy I-IV:  15.02.2021

Klasa

Godzina

Wychowawca

Ia

18:00

p. Sylwia Jura

Ib

18:00

p. Bożena Jędryszczak-Charuba

IIa

18:00

p. Marzena Wyporkiewicz-Poterek

IIb

18:00

p. Anna Kołaczyk

IIc

18:00

p. Anna Krygier

IIIa

18:00

p. Barbara Marks

IIIb

18:00

p. Ewa Krajewska

IVa

18:00

p. Edyta Niewczas

IVb

18:00

p. Katarzyna Głębiewska

IVc

18:00

p. Agnieszka Kula

 

Klasy V-VIII:  16.02.2021

Klasa

Godzina

Wychowawca

Va

18:00

p. Izabela Bartelt-Adamczyk

VIa

18:00

p. Elżbieta Chęcińska

VIb

18:00

p. Ewa Latos

VIc

18:00

p. Dorota Stefaniewicz vel Stachowicz

VId

18:00

p. Joanna Bromek

VIIa

18:00

p. Iwona Górawska

VIIb

18:00

p. Alina Witczak

VIIc

18:00

p. Ewa Bogdał

VIIIa

17:30

p. Agnieszka Kaleta

VIIIb

18:30

p. Ewa Szajbel

VIIIc

18:00

p. Bożena Kukla