zebranie

zebranie

Zebrania z Rodzicami: 02 – 03.09.2021

Klasy I-IV:  02.09.2021

Klasa

Godzina

Sala

Wychowawca

Ia

16:30

109 – parter

p. Ewa Krajewska

Ib

16:30

116- I piętro

p. Monika Itczak

IIa

17:30

115 – I piętro

p. Sylwia Jura

IIb

16:30

210 – II piętro

p. Bożena Jędryszczak-Charuba

IIIa

17:30

117 – I piętro

p. Marzena Wyporkiewicz-Poterek

IIIb

16:30

215 – II piętro

p. Anna Kołaczyk

IIIc

17:30

208 – II piętro

p. Anna Krygier

IVa

16:30

21 – parter

p. Agnieszka Kaleta

IVb

17.30

19- parter

p. Bożena Kukla

 

Klasy V-VIII:  03.09.2021

Klasa

Godzina

Sala

Wychowawca

Va

16:30

217 –II piętro

p. Ewa Szajbel

Vb

17:30

208 – II piętro

p. Katarzyna Głębiewska

Vc

16:30

18- parter

p. Agnieszka Kula

VIa

17:30

111 – I piętro

p. Izabela Bartelt-Adamczyk

VIIa

16:30

109 – I piętro

p. Elżbieta Chęcińska

VIIb

16:30

117 – I piętro

p. Edyta Stacherczak

VIIc

17:30

115 – I piętro

p. Dorota Stefaniewicz vel Stachowicz

VIId

17:30

215 – II piętro

p. Joanna Bromek

VIIIa

18:00

116 – I piętro

p. Iwona Górawska

VIIIb

16:30

210 – II piętro

p. Alina Witczak

VIIIc

16:30

112- I piętro

p. Ewa Bogdał