zebranie

zebranie


Zebrania z rodzicami odbędą się w maju w następującym porządku:

7 maja 2018 o godzinie 16:30

 • VII a A. Janiszewska-Wypych s. 115
 • VII b E. Chęcińska s. 21
 • VII c I. Górawska s. 117

8 maja 2018 o godzinie 17:30

 • I a B. Jędryszczak-Charuba s. 106
 • I b S. Jura s. 102
 • I c E. Krajewska s. 9
 • II a M. Wyporkiewicz-Poterek s. 117
 • III a M. Złotorowicz – nieobecna
 • III b B. Skubała s. 11
 • III c M. Gadnicka – nieobecna
 • III d D. Wójcik s. 105
 • IV a R. Gajda s.109
 • IV b A. Witczak s.217
 • IV c E. Bogdał s. 112
 • V a M. Itczak s.18
 • V b D. Szlubowska s. 19
 • V c B. Kukla s.115
 • VI a K. Głębiewska s. 107
 • VI b E. Niewczas s. 116

15 maja o godzinie 17.30, na I piętrze odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów klas III gimnazjalnych, poświęcone zasadom naboru do szkół ponadgimnazjalnych.