zebranie

zebranie

 

Zebrania z Rodzicami odbędą się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (usługa MS Teams).


24.05.2021

 Klasa

 Godzina

 Wychowawca

 Ib

 19:00

 p. Bożena Jędryszczak Charuba

 IIa

 17:00

 p. Marzena Wyporkiewicz-Poterek

 IIb

 17:00

 p. Anna Kołaczyk

 IIc

 17:00

 p. Anna Krygier

 IIIa

 17:30

 p. Barbara Marks

 IIIb

 17:00

 p. Ewa Krajewska

 IVa

 16:45

 p. Edyta Niewczas

 IVb

 17:00

 p. Katarzyna Głębiewska

 IVc

 17:00

 p. Agnieszka Kula

 

25.05.2021 r.

 Klasa

 Godzina

 Wychowawca

 Va

 17:00

 p. Izabela Bartelt-Adamczyk

 VIa

 17:00

 p. Elżbieta Chęcińska

 VIb

 17:30

 p. Ewa Latos

 VIc

 17:30

 p. Dorota Stefaniewicz vel Stachowicz

 VId

 17:30

 p. Joanna Bromek

 VIIa

 17:00

 p.Kamila Mielczarek (w zastępstwie za p.Iwonę Górawską)

 VIIb

 17:00

 p. Alina Witczak

 VIIc

 17:30

 p. Ewa Bogdał

 

02.06.2021 r.

 Klasa

 Godzina

 Wychowawca

 Ia

 17:00

 p. S.Jura