Zebrania z rodzicami odbędą się we wtorek 8 grudnia 2015 roku w następującym porządku:

Godzina 16:30 – 17:30

 • p.Krajewska s.19
 • p.Gadnicka s.18
 • p.Skubała s.009
 • p.Strzelecka s.102
 • p.Złotorowicz s.011
 • p.Jura s.106
 • p.Niewczas s.010
 • p.Chęcińska s.105
 • p.Głębiewska s.107

Godzina 17:30 – 18:30

 • p.Wójcik s.18
 • p.Wyporkiewicz-Poterek s.19
 • p.Krygier s.009
 • p.Szlubowska s.102
 • p.Kozerska s.011
 • p.Jędryszczak-Charuba s.106
 • p.Górawska s.010
 • p.Itczak s.105
 • p.Pytel s.107

Pedagog godz. 17:00-18:00

 • p.Latos p. 013