210520 do zaczytania

210520 do zaczytania

Utwory literackie, a zwłaszcza lektury, nim sięgnie po nie czytelnik albo raczej, by zechciał po nie sięgnąć, powinny przykuwać uwagę zewnętrzną szatą graficzną i niebanalną recenzją, która zaintryguje czytającego. O tym, jak powinna wyglądać „dobra okładka” najlepiej chyba wiedzą potencjalni odbiorcy utworu, dlatego uznaliśmy, że projektowanie obwolut do lektur szkolnych powinno powierzyć się samym zainteresowanym, czyli uczniom.

W maju rozstrzygnięty został zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie Wojewódzki Konkurs Literacko-Artystyczny „Do zaczytania jeden krok”, który objęty został honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka. Konkurs był jednym z przedsięwzięć realizowanych w ramach innowacji „Ile międzyprzedmiotowych treści w szkole się mieści?”.

Celem konkursu było między innymi promowanie czytelnictwa, doskonalenie kompetencji literackich, uświadomienie potencjału intelektualnego i twórczego, kształcenie wrażliwości estetycznej i moralnej oraz uwrażliwienie na potrzebę ochrony środowiska. Przekładając te cele na rzeczywistość, zauważyć można, iż pomysłodawcom konkursu chodziło przede wszystkim o to, by zainteresować dzieci i młodzież literaturą, zachęcić do twórczego wysiłku, sprowokować do samodzielnej interpretacji utworu i kreatywnego operowania informacjami pozyskiwanymi z różnych źródeł, czyli do czytania, myślenia, zabawy, wyrażania siebie.

Uczestnicy musieli własnoręcznie wykonać projekt obwoluty do lektury szkolnej „Akademia Pana Kleksa” Jana Brzechwy dla uczniów klas IV- VI lub „Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego dla uczniów klas VII-VIII. Oprócz szaty graficznej ważnymi elementami każdego projektu były: informacja o autorze, ciekawa recenzja i adekwatny do strony tytułowej cytat.

Zgłoszonych do konkursu zostało 61 prac z 37 szkół podstawowych z różnych miejscowości województwa śląskiego.

Zewnętrzna komisja w składzie: przewodnicząca mgr Małgorzata Płatek wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 50 w Częstochowie im. gen. Władysława Sikorskiego, nauczyciel języka polskiego oraz członkowie: Sylwia Kurcab - ekspert, konsultant do spraw artystycznych oraz Anna Dąbrowska nauczyciel bibliotekarz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie dokonała oceny nadesłanych prac.

W ocenie obwolut pod uwagę brane były następujące kryteria:

- zgodność z wytycznymi regulaminu,

- trafność i oryginalność obwolut,

- walory artystyczne,

- oryginalność zamieszczonych tekstów,

- poprawność merytoryczna, ortograficzna, interpunkcyjna,

- wykorzystanie materiałów recyklingowych.

Nadesłane na konkurs prace wyróżniały się dużą różnorodnością, co wymagało od twórców kreatywności i twórczego podejścia do tematu. Oryginalne, a przy tym rzeczowe teksty zamieszczone na obwolutach były odzwierciedleniem dobrej znajomości treści utworu, umiejętności interpretacji i wykorzystania informacji.

Komisja konkursowa wyłoniła następujących zwycięzców konkursu:

Kategoria – klasy IV-VI


I miejsce
:

Emilia Wójcik, Szkoła Podstawowa nr 7 w Częstochowie;


II miejsce ex aequo

Natalia Pikula, szkoła Podstawowa nr 17 w Świętochłowicach;

Kaja Dudkowska, Szkoła Podstawowa nr 7 w Częstochowie;


III miejsce ex aequo

Anna Kaczmarczyk, Szkoła Podstawowa nr 1 w Lędzinach;

Klaudia Sałaczak, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Żorach;

 

Kategoria – klasy VII-VIII


I miejsce ex aequo

Paola Grabska, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Częstochowie;

Anna Wójcik, Szkoła Podstawowa nr 29 w Częstochowie;


II miejsce ex aequo

Natalia Szarwark, Zespół Szkół Ogólnokształcących, Szkoła Podstawowa nr 5 w Sosnowcu;

Maria Śmietańska, Szkoła Podstawowa nr 17 w Katowicach;


III miejsce ex aequo

Maksymilian Krawczyk, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Częstochowie;

Amelia Okoń, Szkoła Podstawowa nr 1 w Lędzinach;

 

Dla zwycięzców konkursu przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe, na które środki pozyskane zostały z funduszu Rady Rodziców oraz od sponsorów indywidualnych.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom za udział w konkursie i zapraszamy za rok.

Dyrektor szkoły składa wyrazy wdzięczności paniom: Ewie Bogdał, Katarzynie Głębiewskiej i Magdalenie Kempie za organizację i sprawne przeprowadzenie konkursu oraz p. Bożenie Kukli za pomoc techniczną. Organizatorki wyrażają wdzięczność p. Magdalenie Walocha za pomysł i wskazówki oraz Koleżankom z Grona Pedagogicznego za wsparcie poprzez dzielenie się swoimi doświadczeniami.

 

[widgetkit id=531]