— — — — — — — — — — — — — — — — —

Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei,
czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość,
pokój oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha!

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne
i Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 29