190528 rocznica

190528 rocznica

Dnia 19 maja nasi uczniowie  wzięli udział w miejskiej  uroczystości związanej z 75. rocznicą zwycięskiej bitwy o Monte Cassino, która odbyła się  przed pomnikiem Nieznanego Żołnierza w Alei Sienkiewicza. Uroczystość rozpoczęła się od przeglądu i powitania pododdziałów klas mundurowych. Po wystąpieniu okolicznościowym, wręczeniu odznaczeń Korpusu Kadetów i apelu poległych, delegacje złożyły kwiaty przed pomnikiem „Nieznanego Żołnierza”. W uroczystościach wzięły udział organizacje kombatanckie i poczty sztandarowe.

Naszą szkołę w czasie uroczystości reprezentowali: Artur Gajda, Oliwia Jasińska, Kacper Miodek, Mateusz Sykuła, Kamila Tkaczyk i Karolina Tkaczyk.