Konsultacje z nauczycielami w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły odbywa się środkami komunikacji elektronicznej.


PRZEJDŹ do strony konsultacji


Konsultacje dla uczniów klas VIII (aktualizacja) – przejdź do strony

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19

BHP – Procedura postępowania na wypadek podejrzenia choroby koronawirusowej

BHP – oświadczenie uczniowie niepełnoletni

Procedura – konsultacje uczniów z nauczycielami