180501 smog

180501 smog

W tym roku Dzień Ziemi obchodziliśmy pod hasłem „Alarm antysmogowy". Głównym celem było zachęcenie uczniów do podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska, szerzenie wiedzy proekologicznej oraz uwrażliwienie dzieci na piękno i kruchość otaczającej nas przyrody.

W akcji wzięła udział cała społeczność szkolna. Zadaniem uczniów było wykonanie plakatu antysmogowego, gazetki pt. „Czym jest smog i jak temu zjawisku przeciwdziałać" oraz napisanie listu do sąsiada, który pali w piecu śmieciami. Dzieci klas młodszych miały ułożyć krótką rymowankę antysmogową. Ostatniego dnia akcji uczniowie mogli się ubrać na zielono, czyli w kolorze Ziemi, nadziei i rozwijającej się przyrody.

Wszystkim uczniom dziękujemy za udział w zabawie i mamy nadzieję, że temat ochrony najbliższego otoczenia, Ziemi i świata zawsze będzie dla nich najważniejszy.

Nad przebiegiem akcji czuwały panie: Edyta Stacherczak, Edyta Niewczas i Agnieszka Kula.

Wyniki konkurencji zostaną przedstawione w czerwcu, na apelu podsumowującym osiągnięcia uczniów.