Autor: J. Bromek, E. Szajbel, A. Kaleta

— — — — — — — — — — — — — — —

Z przyjemnością informujemy, że IV Wojewódzki Konkurs Matematyczno – Przyrodniczy „Infografika liczbowa – Las się liczy” został rozstrzygnięty. Konkurs miał rozbudzić motywację do rozwoju zdolności ścisłych oraz stanowić sposób na czerpanie radości z odkrywania tajników królowej nauk. Na konkurs w terminie i zgodnie z regulaminem wpłynęło 56 prac z całego województwa. Konkurs był objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka.

W dniu 21 marca 2024 r. zewnętrzna komisja w składzie:

Przewodnicząca:

p. mgr sztuki Ewa Powroźnik – Prezes Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. Jerzego Dudy – Gracza

Członkowie:

p. mgr Edyta Książek – nauczyciel języka polskiego, wiceprezes Zarządu Oddziału ZNP w Częstochowie
p. mgr Aleksandra Krawczyk – nauczyciel przyrody, konsultant RODN „WOM” w Częstochowie
p. inż. Robert Roskosz – informatyk, przedstawiciel BFO w Częstochowie

wyłoniła zwycięzców konkursu. W ocenie szczególną uwagę zwrócono na zgodność nadesłanej pracy z tematem konkursu, kreatywność, trafność i oryginalność przedstawienia tematu konkursu, wykorzystane dane źródłowe oraz walory artystyczne wykonanej infografiki.

Podczas dyskusji oraz końcowego głosowania wyłoniono następujących laureatów:

I miejsce ex aequo:

Natalia Antoniak, klasa 6, Szkoła Podstawowa nr 29 w Częstochowie
Maja Korczak, klasa7, Szkoła Podstawowa nr 31 w Częstochowie
Piotr Wójcik, klasa 7, Szkoła Podstawowa nr 29 w Częstochowie

II miejsce ex aequo:

Sebastian Bartela, klasa 8, Szkoła Podstawowa nr 1 w Porębie
Jan Bednarski, klasa 7, Szkoła Podstawowa nr 50 w Częstochowie
Weronika Jańczak, klasa 6, Szkoła Podstawowa nr 2 w Porębie
Hanna Kozak, klasa 6, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rudnikach

III miejsce ex aequo:

Zuzanna Giergielewicz, klasa 6, Szkoła Podstawowa we Wręczycy Wielkiej
Emilia Kołdon, klasa 6, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rudnikach
Mia Łuszczyńska, klasa 6, Szkoła Podstawowa nr 29 w Częstochowie
Nadia Łyżniak, klasa 8, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Więckach

Gratulujemy uczniom i ich opiekunom, a komisji konkursowej serdecznie dziękujemy, bo dzięki ich pracy mogliśmy zagwarantować obiektywizm i profesjonalizm w wyłanianiu zwycięzców. Dyplomy i nagrody zostaną przekazane laureatom bezpośrednio do szkół lub dostarczone pocztą.